top of page

Vil du være partner?

Vi ønsker å skape en festival der mangfoldet innen realfag, hav, marin teknologi, bærekraft, omstilling og fremtidssamfunnet kommer til uttrykk.

partner

Foto: Helge Brekke/Passion for Ocean-festivalen 2019

MÅLGRUPPE: Aktive barnefamilier, ungdom og studenter. Gründere og innovatører. De som liker å lære noe nytt, oppleve noe uventet og som trives på festival. Her treffer du fremtidens ansatte, forbrukere, kunder og støttespillere.

Hele regionen inviteres til å delta når den svært varierte virksomheten flytter ut på torg og gater på Marineholmen. Realfagene ved Universitetet ønsker å gjøre en felles innsats for byen. Både fordi vi fyller 75 år, men også fordi vi er opptatt av de neste 75 årene. Vår visjon er å bli et universitet uten vegger som samhandler med regionen på en utadrettet måte.

For å få til dette ønsker vi å knytte til oss partnere som ser verdien av å profilere seg mot en interessert og engasjert målgruppe.

 

UNIK PROFILERING: Som partner tilbyr vi unik profilering som kan brukes til å bygge omdømme, inspirere og rekruttere. Dere vil assosieres med nye løsninger for et lavutslippssamfunn, den kunnskapsdrevne samfunnsutviklingen, innovasjon og bærekraft. For å tilby oppmerksomhet i viktige grupper basert på demografi og interesser, har vi knyttet til oss virksomhetene som utgjør Marineholmen. Sammen ønsker vi å legge grunnlaget for en årlig kunnskapsfestival som minner bergenserne på at vi er hovedstaden for hav. Både i Norge – og ikke minst internasjonalt. Det viser historien, og det viser oppslutningen rundt Havbyen Bergen.

Som partner får du sette ditt preg på festivalen, med aktiviteter mot din ønskede målgruppe. Kunnskapsfestivalen vil blant annet ha søkelys på teknologi for fremtiden, plastproblematikk, og innovasjon. Du kan samarbeide med andre aktører eller lage din egen aktivitet/utstilling.

Mylderet og mangfold skal inspirere og informere. Bak de til daglig strenge fasadene skjuler det seg nemlig mye; det forskes, det undervises, det utvikles, det samarbeides, det testes, det programmeres, det diskuteres og det innoveres. På denne dagen flyttes funksjonene ut og skaper en smeltedigel av aktivitet. I tillegg byr vi på sceneshow, leker for barn, konkurranser, temautstillinger og servering av spennende mat og drikke.

 

Med etableringen av OPPLEV på Marineholmen tenker vi langsiktig. Målet er et årlig arrangement som bygger på erfaringene fra Passion for Ocean, VilVite-konseptet, Forskningsdagene og andre etablerte arrangementer i byen. Sammen ønsker vi å legge grunnlaget for en årlig festival som minner bergenserne på at vi er en kunnskapsby. Og at vi er hovedstaden for hav, både i Norge og i resten av verden. For å få til dette ønsker vi å knytte til oss partnere som ser verdien av å profilere seg mot en interessert og engasjert målgruppe.

bottom of page