top of page

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi kunne ikke ha gjennomført denne festen uten våre hovedsamarbeidspartnere.
Les mer om mangfoldet som støtter utdanning, vitenskap og nysgjerrighet:  

Marineholmen.png
UiB-emblem500px_white-on-red.png

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Hovedkontoret ligger i Bergen, men Lerøy driver med fangst og havbruk langs hele Norskekysten. Daglig leverer Lerøy tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller, og serverer verden med sjømat tilsvarende 1,75 milliarder måltider i året.

Bergen kommune

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon. Regionen har landets rikeste, mest mangfoldige og konsentrerte miljø knyttet til havnæringene. Flere av de viktigste basisnæringene i Bergen er bygget på og utnytter denne nærheten til kyst og havets ressurser.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning. Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat. 

NORCE

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer. Instituttet har stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer, og leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. NORCE sine løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.
 

Eviny

Eviny er det største energiselskapet på Vestlandet og en av Norges største distributører av elektrisk energi. Selskapet er eid av Statkraft og 17 kommuner i området mellom Hardanger- og Sognefjorden. Hovedaktivitetene er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft, og Eviny jobber for at det skal bli mulig å ta ren, fornybar i bruk innenfor alle områder.

Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Hovedkontoret ligger i Bergen, men Lerøy driver med fangst og havbruk langs hele Norskekysten. Daglig leverer Lerøy tusenvis av ulike sjømatprodukter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller, og serverer verden med sjømat tilsvarende 1,75 milliarder måltider i året.

Norwegian Hull Club

Norwegian Hull Club er et av verdens største sjøforsikringsselskap, med medlemmer og klienter over hele verden. Selskapet ble etablert i 2001, men har røtter tilbake til 1837. I dag forsikrer NHC over 11 000 fartøy globalt og har en mangfoldig portefølje av skipseiere, offshore energikontraktører/operatører, handelsmenn og yachteiere.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet er en av de største utdanningsinstitusjonene i Norge, med om lag 17.000 studenter. HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, samfunnsvitenskap og økonomi og ledelse. Den overordnede ambisjonen til HVL er å bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Marineholmen forskningspark

I tråd med visjonen ”Bridging great people” utvikler Marineholmen næringsbygg, boliger og offentlige plasser i det som blir Norges mest fremtidsrettede innovasjonsbydel. 400 millioner kroner er hittil investert i forskningsrelatert infrastruktur, og flere av verdens mest kompetente marine fagmiljø holder til på Marineholmen. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er et forskningsintensivt statlig norsk universitet. Det er Norges nest eldste universitet og ble etablert i dagens form i 1946 på grunnlag av eldre vitenskapelige institusjoner på universitetsnivå som kan føres tilbake til 1825. UiB regnes til gruppen av «gamle universiteter» i Norge og er et av de høyest rangerte universitetene i Norge og Norden.

Logo-RGB-bredde-Bergenkommune_edited_edited.png
Eviny.png
Høgskulen_edited.png
havforskningsinstituttet_logo_201901171411311.png
2_Lerøy_Logo_CMYK.png
Marineholmen logo sort.jpeg
Norce.png
norwegian-hull-club.png
UiB_Logo.png
Partnere

SAMARBEIDSPARTNERE

Det hadde ikke vært mulig å realisere denne dagen uten et stort nettverk av samarbeidspartnere i miljøet i og rundt Marineholmen. Du møter dem alle 23. april!

Past Events: Past Events
Opplev Marineholmen Sponsorer 16x9 copy.png
bottom of page